Bezoekadres: Demmersweg 38 – 7556 BN Hengelo | 06 11 604 209

PRIVACY EN COOCKIEBELEID


Privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid geeft inzicht in de werkwijze van Helen Kelder Administratief en Financieel Ontzorgen (verder te noemen Helen Kelder), gevestigd aan de Stockholmstraat 68, te Hengelo. Mocht u vragen hebben, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Gegevens ten behoeve van onze dienstverlening
Helen Kelder is zich ervan bewust dat u vertrouwen in haar stelt. Wanneer u een opdracht aan ons verstrekt vragen we u om de volgende gegevens te verstrekken:

• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens bedrijf
• Uittreksel KvK
• Naam contactpersoon
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Nummer, type en datum ID-bewijs
• Burgerservicenummer (BSN)

Deze gegevens worden gebruikt om onze dienst te kunnen uitvoeren en de identiteit van de bevoegde opdrachtgever te kunnen vaststellen. Indien de gegevens onvolledig of onjuist worden aangeleverd, kan dit leiden tot onjuiste verwerking waarvoor Helen Kelder niet verantwoordelijk is. Daar waar u als klant zelf verwerkingsverantwoordelijke bent, maar de verwerking van persoonsgegevens aan ons uitbesteedt, maakt een verwerkersovereenkomst onderdeel uit van de opdrachtovereenkomst.

Cookies

Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te laten analyseren hoe de websitebezoekers de site gebruiken. Helen Kelder respecteert de privacy van alle bezoekers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies in uw browser zijn uitgeschakeld.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Overige doeleinden en geautomatiseerde besluitvorming
Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy- en cookiebeleid, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Helen Kelder maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Ontvangers van uw persoonsgegevens

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dat op basis van een wettelijke verplichting noodzakelijk is. In dat geval zullen wij u zo mogelijk vooraf, maar in ieder geval zo snel mogelijk, informeren. Ten behoeve van de verwerking van uw gegevens, maken wij gebruik van diverse IT-systemen. Met alle leveranciers van deze systemen zijn wij verwerkersovereenkomsten overeengekomen.
In enkele gevallen kan uw informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben daartoe allen een geheimhoudingsverklaring en verklaring van onafhankelijkheid getekend.

Bewaartermijnen

Met betrekking tot de bewaartermijnen van onze diensten, is grotendeels wetgeving van toepassing. Daar waar deze wettelijke bewaartermijn is verstreken, gaan we binnen 4 weken over tot vernietiging van persoonsgegevens. Daar waar de klantrelatie is verbroken en geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, worden de gegevens zoveel mogelijk geretourneerd aan de opdrachtgever en vervolgens intern vernietigd.

Beveiliging

Helen Kelder heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, in de vorm van intern privacy- en informatiebeveiligingsbeleid. In dit kader besteden we bijvoorbeeld aandacht aan de instructie van onze medewerkers, autorisatiebeleid, clear desk policy en classificatie van ons dataverkeer en de beveiliging daarvan.

Rechten van betrokkenen

Wij bieden al onze relaties de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt, hiertoe kunt u contact met ons opnemen.

Vragen en feedback

Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van wet- en regelgeving, onze werkwijze of de inhoud van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy- en cookiebeleid. Het is daarom raadzaam om deze regelmatig te raadplegen. Als u vragen heeft over dit privacy- of cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Algemene voorwaarden vind u in onze pdf die u hieronder kunt downloaden: